منوی سایت

آموزشگاه زبان های خارجه آساره اهواز اتوماسیون بهسامان را برگزیدند.

آموزشگاه زبان های خارجه آساره در شهر اهواز ، همراه با مدرسین زبده و با انرژی ، با شناسایی نیازها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت وتدوین برنامه ای آموزشی و جامع و کاربردی برای زبان آموزان موسسه خود .و با به کارگیری نرم افزارمدیریت  آموزشگاه بهسامان ،که امکانات  وسیعی در به روزترین نسخه خود ایجاد کرده است ، توانسته راه سخت رسیدن به اهداف را برای آنها آسان کنند. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان با بروزترین متد های مدیریت  اموزشی کمک شایانی به پیشرفت و توسعه موسسه های کشور کرده است.


3 آبان , 1402