منوی سایت

موسسه فرهنگی و آموزشی نام آوران تهران اتوماسیون بهسامان را برگزیدند.

آموزشگاه نام آوران از جدیدترین مشتریان بهسامان سیستم البرز می باشد ، که با توجه به بررسی امکانات به روز، نرم افزار آموزشگاه بهسامان را برای ارتقاء و کیفیت آموزش 

موسسه خود انتخاب نمودند .باعث افتخار بهسامان سیستم البرز هست که همراه موسسه های بزرگ تهران در بهبود ارائه خدمات آموزشی کنار شما میباشد.


28 فروردين , 1402