منوی سایت

مرکز آموزش نوین پارسیان از جدیدترین مشتریان بهسامان سیستم البرز

مرکز آموزش رهاوران علوم و فنون نوین پارسیان، به عنوان اولین مرکز طراحی و برگزارکننده  دوره های آموزش تخصصی و کاربردی، فنی مهندسی و مدیریتی در استان  میباشد.

که این مرکز توانسته ،با تدوین تقویم آموزشی مطابق با استاندارد های داخلی و بین المللی و همچنین  درکنار آن با انتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان سیستم البرز در جهت حرکت

هرچه بهتر مرکز ،در مسیر ارائه خدمات آموزشی با کیفیت گام نهد .


26 فروردين , 1402