منوی سایت

مرکز آموزش های بین المللی گلدیس به جمع مشتریان بهسامان پیوست

مرکز آموزش های بین المللی گلدیس، یکی از بزرگترین مراکز آموزش زبان های خارجه در ایران که تاسیس آن به سال 1371 برمیگردد به جمع مشتریان بهسامان پیوست و در راستای آموزش و کیفیت مجموع خود نرم افزار مدیریت آموزشگاه  بهسامان را که با جدیدترین ماژول های آموزشی، مالی، مشاوره و آزمون به بهترین شکل پاسخگو نیاز های موسسه های بزرگ میباشد را انتخاب نمودند.

مجموعه های بزرگ آموزشی ، بهسامان را به این دلیل انتخاب می کنند که این پلترفرم آموزشی تمامی نیازهای موسسات را رفع می کنند و بدلیل توسعه یکپارچه نرم افزار سطح خدمات دهی این نوع موسسات همیشه به روز می باشد.

توسعه و سفارشی سازی یکی از مهمترین مزیت های نرم افزار آموزشگاه بهسامان می باشد به این دلیل که شما نیاز به انتخاب نرم افزار جانبی دیگر برای فعالیت های خاص خود ندارید و از جزیره ای شدن کارها می توانید جلوگیری کنید و با اضافه شدن خواسته های سفارشی می توانید بصورت یکپارچه امور مربوط به مرکز خود را مدیریت نمایید که هم در وقت و هزینه های شما در مسائلی همچون آموزش نرم افزار جدید ، خرید نرم افزار جدید و استقرار و اتصال آن و یا شاید هم منجر به دوباره کاری در امور شود صرفه جویی کنید.


22 فروردين , 1402