منوی سایت

دبیرستان دخترانه تعلیم ماندگار به جمع بهسامان پیوست

دبیرستان غیردولتی تعلیم ماندگار در راستای تعلیم و تربیت و مدیریت  هرچه بهتر  دانش آموزان ، و مجموعه بزرگ  و موفق ماندگار ، نرم افزارمدیریت  مدرسه دفتر دار را برگزید.

از جمله امکاناتی که توسط آن میشود سرعت زیادی به آموزش دانش آموزان اختصا ص داد ، سیستم مشاوره و تکالیف  می باشد . که مشاورین به راحتی برنامه و فعالیت روزانه دانش آموزان خود را میتوانند مدیریت کنند. و دانش آموزان  نیز از طریق پنل اختصاصی خود برنامه را دریافت میکنند .و نتیجه ی برنامه، توسط سیستم به صورت اتوماتیک بارگذاری می شود .30 خرداد , 1401