منوی سایت

مجتمع فنی تهران نمایندگی تبریز

مجتمع فنی تهران  نمایندگی تبریز ، از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز و با هدف بهبود مستمر آموزش های مهارتی و گسترش دانش شغلی به فعالیت  خود  ادامه  می دهد. این مجتمع در حوزه های گسترده علوم با استفاده مطلوب و بهینه از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری  و بر اساس آخرین رویکردهای آموزشی تلاش می کند تا تحولی در مدیریت آموزشی دانش پذیران خود ایجاد نماید . 

دراین راستا ، مجتمع فنی تهران نمایندگی تبریز نیزبا استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مدیریت  آموزشی خود را از طریق این سیستم هوشمند، همگام با دیگر نمایندگان این مجتمع بزرگ آموزشی شروع نموده است .18 ارديبهشت , 1401