منوی سایت

سرپا ماندن با آموزش آنلاین

شرایط و دغدغه آموزشگاه های زبان در دوران کرونا

آموزشگاه های آزاد و زبان که قبل از کرونا ظرفیتشان برای پذیرش و ثبتنام های ورودی جدید ها به سرعت پر می شد. از هراس کرونا پذیرش زبان آموزان به صورت حضوری به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود و روز به روزبا همه گیری و ابتلا هرچه بیشتر افراد در جامعه شیب نزولی ثبتنامی ها در مراکز دیده میشد 

بسیاری از این آموزشگاه ها به سمت تعطیلی کامل رفتند اما در این میان بودند آموزشگاه های که با نگاه مثبت و خوشبینی و تطبیق خود با شرایط کنونی و کمک گرفتن از متخصصان مربوطه در این حیطه و استفاده از کلاس های آنلاین و سیستم های هوشمند و مجازی مدیریت آموزشگاه توانستند خود را سرپا نگه دارند زیرا این مهم وجود داشت که زنده نگه داشتن زبان آموزی جزء شعار و آرمان این گروه قرار داشت 

برگزاری کلاس ها به صورت  آموزش آنلاین و استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه درست ترین و اصولی ترین را ممکن برای دور زدن شرایط بحرانی به وجود آمده بود که امکان حضوری زبان آموزان را از آن ها سلب کرده بود 

و همچنین باعث حفظ و سرپا ماندن آموزش و زبان آموزی نیز شد با وجود اینکه یک گروه از داوطلبان نیز وجود داشتن که تنها می توانستند از طریق حضوری به یادگیری و آموزش بپردازند و چون پیش زمینه ای از کلاس های آنلاین و مجازی نداشتند دچار دلسردی شده بودند اما با بهبود این بستر و بالا بردن کیفیت آموزش های مجازی و آنلاین زمینه را برای این دسته از افراد نیز فراهم شد به هر حال باید گفت به جای کنار گذاشتن یادگیری و دلسرد شدن سعی کنیم شرایط را بپذیریم و تلاش خود را برای هرچه بهتر کردن وضعیت زیر ساخت های آموزش آنلاین انجام دهیم و معلمان و مدیران آموزشگاه ها نیز تلاش خود را برای جذب زبان آموزان با اشتیاق و جویای یادگیری ادامه دهند


14 دی , 1399