منوی سایت

19 خرداد , 1398

نرم افزار بهسامان در طلافنون راه اندازی شد

آموزشگاه طلافنون بزرگترین و قدیمی ترین آموزشگاه طراحی و ساخت جواهرسازی در کشور ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را به عنوان نرم افزار آموزشی این مجموعه انتخاب نمودند. آموزشگاه طلافنون با دار بودن بیش از 8 شعبه در کشور بصورت گسترده در زمینه آموزش جواهرسازی فعالیت می کنند از این رو با انتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برای گسترده تر کردن فعالیت ها و همچنین تسهیل فرآیند اختصاص شعبه این نرم افزار را انتخاب کردند.
آدرس سایت طلافنون به آدرس زیر مراجعه نمایید.
talafonoun.com