منوی سایت

18 خرداد , 1398

آموزشگاه زبان زمر به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه زبان های خارجی زمر به عنوان یکی از قدیمی ترین مرکز آموزش زبان در کرج به جمع مشتریان بهسامان پیوست. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان جامع ترین نرم افزار مدیریت آموزشی می باشد که در بهترین مراکز آموزشی کشور درحال استفاده می شود . نرم افزار آموزشگاه  بهسامان شامل زیر سیستم های مختلف می باشد که توانایی مدیریت تمامی فرآینده های مربوط به موسسه های آموزشی زبان را دارا می باشد ، که با استفاده این ابزارها فرآیند مدیریت را ساده تر می سازد.