منوی سایت

24 ارديبهشت , 1398

اطلاعیه مهم در خصوص شماره های خدماتی

باتوجه به اینکه خطوط خدماتی در انتهای سال 97 از حالت خدماتی بیرون آمده و به صورت تبلیغاتی شده است پس از آن با پیگیری های مداوم توسط شرکت بهسامان نتیجه حاصله به شرح زیر میباشد :

1-لیست شماره ها برای بحث خدماتی برای شرکت مخابرات ارسال شد و تعهدنامه خدماتی شدن دوباره تکمیل و ارسال گردید .
 
2-زمان خدماتی شدن خطوط پایان خرداد ماه اعلام گردیده است.
 
3-بصورت چندماه یکبار لیست شماره باید دوباره ارسال گردد .

با تشکر از صبوری شما مشتریان محترم