منوی سایت

4 تير , 1397

پیاده سازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه آپادانا

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان اینبار در شهر دیگری از استان گیلان ، رستم آباد ، توسط آموزشگاه زبان آپادانا مورد تایید و استفاده قرار گرفت .


نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نسخه های مختلف ارائه می شود که به شرح زیر است.
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه علمی
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه آزاد
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه زبان
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکتری
  •