منوی سایت

2 تير , 1397

نرم افزار مدرسه دفتردار بهسامان در مدرسه پروفسور سمیعی


مدرسه پروفسورسمیعی رشت جهت هوشمند سازی و مدیریت بهتر و مناسب خود ، نرم افزار مدیریت مدارس بهسامان را انتخاب و راه اندازی کرد .

نرم افزار مدرسه دفتردار مناسب ترین راه کار برای هوشمندسازی مدارس می باشد که با تکیه بر تجربیات 100 ها مدارس تولید گردیده است .