منوی سایت

9 ارديبهشت , 1397

موسسه فرهنگی و هنری یگانه تهران بهسامانی شد

خانه ی فرهنگ و کودک یگانه در راستای اهداف و سیاست های فرهنگی و اجتماعی کشور و مدیریت شهری تهران، با مجوز از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ، پس ازانجام تحقیق و  بررسی های لازم در خصوص امکانات نرم افزار های موجود در زمینه مدیریت آموزشگاه ها ، سرانجام نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برگزیدند .