منوی سایت

8 ارديبهشت , 1397

انتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط آموزشگاه زبان مهرآوران

آموزشگاه زبان مهرآوران بابل از جمله آموزشگاهایی میباشد که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را بهمراه وب سایت (سیستم پرتال )تهیه و در مجموعه خود راه اندازی کردند .
پرتال به وب سایت هایی تلقی می شوند که بصورت داینامیک محتویاتش قابل تغییر می باشد و مدیر سایت نیاز به دانش فنی برای استفاده از آن را ندارد.
بهسامان آمادگی طراحی وب سایت های سفارشی و متصل کردن آن به نرم افزار مدیریت آموزشگاه را نیز دارا است .