منوی سایت

7 اسفند , 1396

آموزشگاه کیا دانش به خانواده بهسامان پیوست

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه علمی کیادانش راه اندازی شد. پس از یک دوره بررسی توسط مدیریت مجموعه کیا دانش و صحبت ها انجام شده با کارشناسان بهسامان ، این مجموعه به این نتیجه رسید که بهترین گزینه برای مدیریت آموزشکاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان می باشد که طی 2 روز کاری نرم افزار آموزشگاه بهسامان راه اندازی و به پرسنل آموزشگاه آموزش داده شد.