منوی سایت

24 بهمن , 1396

آموزشگاه ایرسام فام به بهسامان پیوست

آموزشگاه زبان ایرسام فام تهران نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در مجموعه خود راه اندازی کرد .
نرم افزار آموزشگاه بهسامان یکی از برترین نرم افزار های مدیریت موجود در ایران میباشد که مناسب آموزشگاه های علمی ، فنی ، زبان ، موسیقی ،هنری و فرهنگی بوده و این آموزشگاه ها میتوانند
 تمام امور جاری مراکز خود را توسط این سیستم آموزشی مدیریت نمایند .