منوی سایت

10 آبان , 1396

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه ابن سینا شیراز

آموزشگاه ابن سینا یکی دیگر از مراکز آموزشی معتبر در استان فارس میباشد که به جمع بزرگ خانواده بهسامان ملحق شدند .

پیش از این ، در شهر شیراز آموزشگاه زبان ماندگار ، هنرستان و دبیرستان نگارستان ، آموزشگاه زبان کیمیا اندیشه ، آموزشگاه زبان داوری و ... 
جهت مدیریت مجموعه خود ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را بهمراه طراحی وب سایت و خدمات آنلاین ،  برگزیده بودند .

امید است مجموعه بعدی شما باشید .