منوی سایت

9 آبان , 1396

مرکز تخصصی فراگیرپیام نور نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در موسسه خود راه اندازی کرد

موسسه آموزش عالی آزاد مبین (سیمیا) تنها مرکز تخصصی فراگیرپیام نور ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را جهت مدیریت موسسه خود برگزید .
اتوماسیون بهسامان در بهترین آموزشگاه های کشور مانند مرکز زبان دانشگاه تهران ، مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج ، مجتمع فنی تهران ، آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترای نصیر ،آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترای خلیلی ، مرکز آموزش گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا ، آموزشگاه برهان , ... در حال استفاده است.