منوی سایت

7 آبان , 1396

مدرسه قلم ارومیه به بهسامان مجهز شد

نرم افزار مدیریت مدارس بهسامان در مدرسه قلم ارومیه بهره برداری شد . اتوماسیون مدارس  برای تمام مدارس در تمامی  مقاطع طرحی شده که با تحت پوشش قرار دادن تمامی امور آموزشی مدارس ، میتواند در هوشمند سازی مدرسه به شما کمک فراوانی بکند .