منوی سایت

27 تير , 1396

پیوستن آموزشگاه علمی ایران کانادا به جمع مشتریان بهسامان

خرسندانه اعلام میداریم آموزشگاه علمی ایران کانادا یکی دیگر از بزرگترین و معتبرترین مراکز علمی در استان تهران نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در مجموعه خود پیاده سازی کرد .
اتوماسیون بهسامان  مناسب آموزشگاه های علمی ، فنی ، زبان ، موسیقی ،هنری و فرهنگی بوده و تمامی امور جاری این مراکز را تحت پوشش قرار می دهد .