منوی سایت

26 تير , 1396

اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی آزاد چیستا

یکی دیگر از آموزشگاه های معتبر علمی در خطه شمال نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در مجموعه خود راه اندازی کردند . آموزشگاه علمی آزاد چیستا در شهر صومعه سرا علاوه بر پیاده سازی اتوماسیون بهسامان ، جهت بهره مند شدن از تمام قابلیت های نرم افزار ، علی الخصوص بخش  پرتال ، طراحی وب سایت آموزشگاه را نیز بعهده بهسامان گذاشت .