منوی سایت

27 ارديبهشت , 1396

انتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط موسسه آموزش عالی آزاد راه آینده

موسسه آموزش عالی آزاد راه آینده مرکز تخصصی برگزاری دوره های  ام بی ای و دی بی ای، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برگزید .اتوماسیون بهسامان در بهترین آموزشگاه های کشور مانند مجتمع فنی تهران ، آموزشگاه آزاد زبان دانشگاه تهران ،  آموزشگاه خبره ، آموزشگاه نصیر ، آموزشگاه برهان و ... در حال استفاده است
.