منوی سایت

16 ارديبهشت , 1396

راه اندازی نرم افزار بهسامان در آموزشگاه سبحان

یکی دیگر از مراکز معتبر آموزش زبان در استان فارس با نام آموزشگاه زبان سبحان به جمع مشتریان بهسامان پیوست . آموزشگاه سبحان با بررسی و شناخت قابلیت های نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ، تصمیم گرفت  اتوماسیون بهسامان را در آموزشگاه خود راه اندازی نماید .
یکی از مزایای مهم 
نرم افزار مدیریت آموزشگاه پرتال بودن آن است یعنی از هر مکانی شما قابلیت کنترل و مدیریت آموزشگاه را دارا می باشید .