منوی سایت

20 آبان , 1395

اتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شد

اتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شد. آموزشگاه بین المللی مشاهیر فعال در حوزه آموزشی صنعتی با بررسی های دقیقی که روی نرم افزارهای مدیریت آموزشگاه موجود در بازار انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان قوی ترین و کامل ترین نرم افزار موجود در بازار است و پس از کسب اطمینان از امکانات و سایر مشتریان بهسامان تصمیم به راه اندازی نرم افزار در آموزشگاه نمودند. برای مشاهده وب سایت آموزشگاه مشاهیر به لینک زیر رجوع نمایید.
وب سایت آموزشگاه مشاهیر