منوی سایت

20 آبان , 1395

راه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان خزائلی

اتوماسیون بهاسامان در آموزشگاه خزائلی راه اندازی شد. آموزشگاه زبان خزائلی با دوشعبه فعال در کرج با راه اندازی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان به خدمت دهی هر چه بهتر به زبان آموزان فکر می کند تا امور آموزشی و اداری در مجموعه هرچه سریعتر و با دقت بیشتر صورت گیرد. از این رو به این نتیجه رسیدند که نرم افزار آموزشگاه بهسامان بهترین گزینه برای رسیدن به این هدف است برای مشاهده سایت آموزشگاه خزائلی می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
آموزشگاه زبان خزائلی