منوی سایت

30 شهريور , 1395

نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیه

نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیه راه اندازی شد. مدرسه تمام هوشمند آتیه در تهران با دار بودن کلاس های هوشمند هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری یکی بهترین مجموعه در کشور می باشد با سرمایه گذاری مناسب و با بکار گیری افراد متخصص سعی در بهبود و رشد فضای آموزشی کشور را دارد که از این رو نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار را برای امور آموزشی انتخاب کردند.