منوی سایت

27 تير , 1395

راه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نشر سخن

راه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نشر سخن انجام شد. نشرسخن یکی از بزرگترین مراکز آموزشی زبان می باشد که دوره های زبان را در سطوح مختلف ارائه می نماید از این رو پس از جلسه های متعدد با این مرکز تصمیم بر آن شد که نسخه کامل نرم افزار مدیریت آموزشگاه در این مجموعه راه اندازی و تست شد و به لطف خدا رضایت کامل عوامل مجموعه و مدیریت مجموعه را نیز در بر گرفت.برای مشاهده سایت مجموعه به آدرس زیر رجوع کنید.
موسسه آموزشی زبان نشر سخن