منوی سایت

27 تير , 1395

نرم افزار بهسامان در مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج

مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج با اساتید دانشگاهی و مجرب پس از مشاهده نرافزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به راه اندازی آن در مجموع خود گرفتند. از آنجایی که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین نرم افزار در این زمینه می باشد ، تمامی مدیران و اساتید این مجموعه نیز براین باور بودند که این نرم افزار می تواند کمک شایانی در بهبود کارها در مجموعه داشته باشد.