منوی سایت

15 خرداد , 1395

افزودن کنترل پنل اساتید

بهسامان به اطلاع می رساند  کنترل پنل اساتید به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان افزوده شده و اساتید محترم می توانند با استفاده از آدرس ایمیل و شماره ملی وارد سامانه مدبربت آموزشگاه شوند.
در کنترل پنل اساتید امکانات قابل توجهی پیش بینی شده است همچنین امکانات بیشتر و جدیدی در برنامه قرار گرفته است که لیست این امکانات در خبرهای بعدی در اختیار مشتریان عزیز قرار می گیرد.