منوی سایت

22 دی , 1394

آموزشگاه عرفان در جمع مشتریان بهسامان

آموزشگاه علمی عرفان یکی از نمایندگی های قلم چی در شهر ری به جمع مشتریان بهسامان پیوست. آموزشگاه علمی عرفان پس از بررسی های جامع ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برای مدیریت آموزشگاه انتخاب نمودند. از آنجایی که این نرم افزار بسیار کارآمد و حرفه ای طراحی گردیده است این مجموعه فعال پس از بررسی سایر مشتریان بهسامان اطمینان حاصل نمود که این نرم افزار قابلیت کاربردی فراوانی را دارا می باشد