منوی سایت

11 دی , 1394

طراحی سایت آموزشگاه عملی رحمانی

آموزشگاه عملی رحمانی پس از استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به یکپارچه نمودن پرتال آموزشی با نرم افزار بهسامان گرفت به همین منظور پس از یک ماه طراحی سایت این مجتمع آموزشی طراحی و تحویل داده شده است برای مشاهده سایت شما می توانید به لینک زیر رجوع کنید.
موسسه علمی رحمانی