منوی سایت

22 آذر , 1394

طراحی سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی

مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی پس از استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به یکپارچه نمودن پرتال آموزشی با نرم افزار بهسامان گرفت به همین منظور پس از 2 ماه طراحی سایت این مجموعه بزرگ آموزشی طراحی و تحویل داده شده است برای مشاهده سایت شما می توانید به لینک زیر رجوع کنید.
سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی