منوی سایت

14 آبان , 1394

نرم افزار دفتردار در مدارس علامه حلی

مدرسه علامه حلی زاهدان نیز پس از بررسی نرم افزار به جمع سایر مدارس تیزهوشان سراسر کشور که از نرم افرار مدرسه دفتردار استفاده می کنند پیوست. نرم افزار مدیریت مدارس دفتردار تنها و جامع ترین نرم افزار مدیریت مدرسه است که توانایی مدیریت یکپارچه مجموع های آموزشی را بصورت گروهی دارد.