منوی سایت

10 آبان , 1394

دبیرستان غیرانتفاعی رازی به جمع مشتریان بهسامان پیوست

دبیرستان غیرانتفاعی رازی در بندرعباس پس از استفاده از نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار تصمیم به خریداری این سامانه قدرتمند گرفت. از آنجایی که نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار با امکانات فراوانی که دارد موجب می گردد ، تصمیم گیری برای مدیران محترم مدارس برای تهیه نرم افزار ساده شود. از این رو خرسندیم که مدیران مدارس کشور با رویکرد مناسب برای بهبود فرآیندهای آموزشی و سیستمی نمودن مدارس گام های محکمی را برداشته اند.