منوی سایت

27 مهر , 1394

نرم افزار مدرسه دفتردار در دبی

مدارس ایرانی در دبی پس از اعزام کارشناس فنی خود به بهسامان و برگزاری جلسه های متوالی و معرفی ویژیگی های نرم افزار با سایر نرم افزار های مدیریت مدرسه موجود به این نتیجه رسیدند که نرم افزار مدرسه دفتردار را برای استفاده در مدارس ایرانی در دبی انتخاب کنند . اولین مدرسه به نام آداب قرار است از این نرم افزار استفاده نمایید که با انجام یکسری از تغییرات مانند تغییر واحد پولی از ریال به دینار و همین طور چند زبانه شدن کارنامه ها برای تمام مدارس نصب و راه اندازی گردد.
امید است با مقبول شدن نرم افزار دفتردار در دبی که با این تغییرات برای مدارس ایرانی در سایر کشورها نیز مناسب می باشد ، نرم افزار مدرسه دفتردار در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گیرد.