منوی سایت

31 شهريور , 1394

سایت مجتمع آموزشی البرز

موسسه آموزشی البرز که یکی از برترین مراکز آموزشی استان البرز بشمار می آید از سال 93 همکاری اش را با بهسامان آغاز کرده است که با استفاده از نرم افزار مدرسه دفتردار این همکاری شروع شد و با طراحی و سایت این همکاری ادامع پیدا کرد که هم اکنون سایت این مجموعه براساس نیاز های جدید دوباره طراحی و تحویل گردید برای مشاهده سایت شما می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
مجتمع آموزشی البرز