منوی سایت

10 شهريور , 1394

مدرسه نوآوران شریف به جمع مشتریان بهسامان

مدرسه نوآوران شریف یک مجموعه آموزشی بسیار قدرتمند و مدرن در شهر همدان پس از استفاده آزمایشی از نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار تصمصیم به خریداری این نرم افزار برای هوشمندسازی مجموعه نوآوران شریف گرفتند نرم افزار مدرسه دفتردار جامع ترین و کامل ترین نرم افزار در این حوزه می باشد که قابلیت یک مجموعه هوشمند را با استفاده از این ابزار در اختیار دارید.