منوی سایت

4 شهريور , 1394

مجتمع اموزشی میرداماد به جمع بهسامان پیوست

 با موفقیت های نرم افزار مدیریت مدرسه  بهسامان و معروفیت روز افزون و اشاع گسترده  نرم افزار در سطح کشور مجتمع آموزشی میرداماد واقع در تهران نیز در راستای بهبود عملکرد آموزشی خود نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار را انتخاب نمود و مانند سایر مدارس و مجتمع های آموزشی دیگر کشور به هوشمند سازی و ارتقای هرچه تمام تر محیط علمی خود اتمام ورزیدن با ارزوی موفقیت مجتمع آموزشی میرداماد و به روز کردن همه ی مدارس کشور و ارتقای سطح محیط آموزشی کشور برای ایرانی آبادتر و موفق تر شدن در محیط های دانش و مدیریت هرچه کاملتر و باشتاب تر