منوی سایت

24 مرداد , 1394

قرارداد همکاری با کیش ایر

آموزشگاه کیش ایر در چالوس  به جمع مشتریان بهسامان پیوست این آموزشگاه پس از بررسی نرم افزار و سایر مشتریان به این نتیجه رسید که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مناسب ترین و برترین  نرم افزار آموزشگاه می باشد که علاوه بر کارهای متداول بسیاری از نیازهایی که در آینده به آن ها آموزشگاه با آن مواجه می شود را می تواند برطرف کند.