منوی سایت

4 مرداد , 1394

قرارداد همکاری با انیستیتو ایز ایران

شرکت بهسامان یکی از قوی ترین شرکت ها در زمینه های انتقال تکنولوژی می باشد و در طی قراردادی با انیستیتو ایز ایران بنا شد چارچوب سیستم آموزشی دانشگاه دفاع ملی با آخرین تکنولوژی ها روز طراحی و در اختیار این مجموعه قرار گیرد. چارچوب یا فریم ورک در طراحی نرم افزار بکار می رود که مهندسین طراح با یکپارچه سازی تکنولوژی و ارتباط آن ها با هم محیطی را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد که توانایی پیاده سازی پروژه های نرم افزاری را داشته باشند.