منوی سایت

18 خرداد , 1394

آموزشگاه نگاران به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه علمی نگاران واقع در غرب تهران به جمع مشتریان بهسامان پیوست. مدیر آموزشگاه پس از مشاهده دموی نرم افزار ، نرم افزار آموزشگاه بهسامان را بسیار عالی توصیف کردند و از تیم مهندسی بهسامان از بخاطر طراحی و تولید نرم افزاری با این کیفیت تشکر کردند و تاکید کردند که فکر نمی کردند چنین نرم افزار قدرتمندی در این حوزه وجود داشته باشد.