منوی سایت

18 خرداد , 1394

اطلاعیه 18-03-94

براساس توسعه های انجام شده بر روی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان و قابلیت های جدیدی که در آن قرار گرفته است در صورت تمایل می توانید درخواست ، برای به روز رسانی نسخه نرم افزار آموزشگاه خود نمایید تا آخرین نسخه نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برای شما نصب شود.

با تشکر امور مشتریان