منوی سایت

10 خرداد , 1394

آموزشگاه زبان خارجی میرداماد نو

آکادمی زبان های خارجی میرداماد نو نخستین مرکز تخصصی ترجمه همزمان در شمالغرب کشور با تهیه نرم افزار آموزشگاه بهسامان به جمع مشتریان بهسامان پیوست. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین نرم افزار در حوزه مدیریت آموزشگاه می باشد که توانسته در اکثر آموزشگاه های سطح اول کشور راه اندازی شود و بازخورد و رضایمندی مناسبی از سوی کاربران را داشته باشد.