منوی سایت

9 خرداد , 1394

بارکد خوان در نرم افزار آموزشگاه

قابلیت حضور و غیاب با استفاده  از بارکد خوان به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان اضافه شد. با استفاده از این امکان کارت هایی که نرم افزار آموزشگاه بهسامان چاپ می کند داری بارکد می باشد که با قراردادن کارت مقابل دستگاه بارکد خوان وضعیت حضور دانش آموزان را می توان مشخص کند.
این امکان بسیار مناسب است در آموزشگاه هایی که می خواهند هر دانش آموز فقط در کلاس خود بنشیند برای این منظور وقتی کارت را جلوی بارکد خوان قرار بدهیم می تواند در همان لحظه مشخص کند که آیا دانش آموز اجاز حضور در کلاس را دارد یا خیر.