منوی سایت

12 ارديبهشت , 1394

آموزشگاه مطهری کرمان به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه علمی مطهری شامل سه شعبه واقع در استان کرمان پس از بررسی های لازم تصمیم به خریداری نرم افزار آموزشگاه بهسامان نمودند. نرم افزار آموزشگاه بهسامان برترین ابزار برای اتوماسیون و مدیریت آموزشگاه می باشد که با امکانات فراوان و همچنین قابلیت افزودن امکان جدید می تواند تمامی فرآیندها و امور آموزشگاه را بصورت مکانیزه انجام دهد و در هوشمند سازی امور و تسهیل کارها کمک رسان قابل اعتمادی می باشد.