منوی سایت

27 فروردين , 1394

کارنامه پیشرفت تحصیلی

نرم افزار مدیریت مدرسه بهسامان با طراحی بیش از چهل کارنامه و نمودار یکی ازغنی ترین نرم افزارهای موجود در بازار در حوضه مدیریت مدرسه می باشد.
نمودار پیشرفت تحصیلی تمام دانش آموزان یک کلاس را در کنار یکدیگر نشان می دهد. با مشاهده نمرات در تمامی دروس در بازه  زمانی مشخص که توسط کاربر تاریخ آن معین می گردد صادر می شود.این کارنامه شامل معدل کلاس و مقایسه دانش آموزان با معدل کلاس می باشد همچنین تعداد نمراتی که دانش آموز کمتر از میانگین در یک درس و همچنین تمامی دروس گرفته است نشان می دهد.همانند تمامی ارنامه های دیگر نرم افزار هومشند سازی مدارس بهسامان این کارنامه نیز قابلت خروجی گرفتن با فرمت PDF,EXCEL,TIF را دارا می باشد.