منوی سایت

24 فروردين , 1394

پردیس دانشگاه تهران در کیش

پردیس دانشگاه تهران در کیش برای آموزشگاه زبان خود در این دانشگاه از این پس از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان استفاده می نماید. کارشناسان این مرکز پس از تماس با سایر مشتریان بهسامان و بررسی نرم افزار به این نتیجه رسیدند که نرم افزار آموزشگاه بهسامان تمامی امور موجود در آموزشگاه را به راحتی مدیریت می نماید.