منوی سایت

24 فروردين , 1394

آموزشگاه ثمر به مشتریان بهسامان اضافه شد

آموزشگاه زبان ثمر به جمع مشتریان بهسامان پیوست. آموزشگاه ثمر واقع در تهران پس از بررسی ها فراوان به این نتیجه رسید که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین و جامع ترین نرم افزار موجود در کشور است که می تواند تمام فعالیت های جاری در آموزشگاه را بصورت اتوماسیون اجرا کند.