منوی سایت

18 فروردين , 1394

تعریف طرح در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

امکان تعریف و تخصیص طرح آموزشی به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان اضافه شد.
طرح آموزشی چیست : در مقاطع زمانی خاص آموزشگاهها در جهت افزایش جذب دانش آموزان از طرح های تخفیفی استفاده می کنند.به عنوان مثال در آموزشگاههای کنکوری طرح های آموزشی برای دروس عمومی ،تخصصی یا کلیه دروس ارائه می گردد و برای آنها قیمتی پایین تر از تک درس در نظر گرفته می شود ..امکان تعریف طرح آموزشی با هرنوع ترکیبی از درس های مختلف می تواند در نرم افزار آموزشگاهی بهسامان تعریف شوند و سپس به دانش آموزان متقاضی طرح تخصیص داده شوند.بدیهی که در سیستم مالی آموزشگاه نیز مبلغ طرح به عنوان شهریه برای دانش آموز در نظر گرفته می شود .