منوی سایت

16 فروردين , 1394

انتقال دانش آموزان در سیستم مدیریت آموزشگاه

با توجه به درخواست تعدادی از مدیران محترم آموزشگاهاهای مختلف مبنی بر افزودن امکان انتقال گروهی دانش آموزان بین دوره های مختلف در یک سال تحصیلی و یا سال های تحصیلی دیگر، پس از بررسی های لازم و آنالیز جامع در این زمینه امکان انتقال گروهی دانش آموزان را به نرم افزار مدیریت آموزشگاه اضافه نمودیم.جهت استفاده از این امکان سودمند در زیر سیستم آموزشی بر روی مدیریت دوره کلیک نمایید سیس از منوی عملیات گزینه انتقال گروهی را انتخاب نمایید.
برای مطرح نمودن پیشنهادات با شماره های شرکت که از در صفحه ارتباط با ما موجود می باشد تماس حاصل نمایید .